Výsadba stromů proběhla ve dvou etapách, v dubnu a říjnu 2009.