Rostoucí míra škod způsobených divokou zvěří je zapříčiněna přemnožením a nedodržováním předepsaných stavů zvěře. Poškozený travní porost a obryté stromy s poškozenými kořeny od divočáků.